Reg per degoteig

..el reg per degoteig redueix de manera important l'evaporació de l'aigua en el sòl

El reg per degoteig, igualment conegut sota el nom de «reg gota a gota», és un mètode d'irrigació utilitzat en les zones àrides doncs permet la utilització òptima d'aigua i abonaments. L'aigua aplicada per aquest mètode de reg s'infiltra cap a les arrels de les plantes irrigant directament la zona d'influència de les arrels a través d'un sistema de canonades i emissors (degotadors).

AVANTATGES DEL REG PER DEGOTEIG:
- Redueix de manera important l'evaporació de l'aigua en el sòl.
- Permet automatitzar completament el sistema de reg, amb els consegüents estalvis en mà d'obra. El control de les dosis d'aplicació és més fàcil i complet.
- A causa del manteniment d'humitats altes en el bulb realitzat pels emissors, permet l'ús d'aigües més salines per al reg que els sistemes d'irrigació per superfície i per aspersió.
- Té una adaptació més fàcil en terrenys irregulars, rocosos o amb forts pendents.
- Redueix la proliferació de males herbes en les zones no regades
- Permet l'aportació controlada de nutrients amb l'aigua de reg sense perdudes per lixiviació amb possibilitat de modificar-los en qualsevol moment del cultiu, és a dir és el sistema més adaptat a la FERTIRRIGACIÓ.

L'ús de sistemes d'irrigació per degoteig està molt estès en cultius fruiters, cítrics, vinya i hortícoles, especialment en zones temperades amb escassetat de recursos hídrics.

Imatges

Sistema efectiu

Arbrat amb degoteig

Sistemes de distribució