Topografia

..ens ajudarà a reduir els costos de matèries primeres i augmentar la productivitat mitjançant una aplicació més eficaç com estalviar temps o reduir la fatiga dels operadors

La planificació d'obres d'ordenament agrohidrològic de conques, de conservació de sòls, de reg i drenatge agrícola, entre unes altres, requereix de l'Enginyer Agrònom la capacitat de conèixer i interpretar el relleu, sent el plànol topogràfic detallat l'instrument més eficaç per a efectuar aquest estudi.

Ens permetrà reduir els costos de matèries primeres i augmentar la productivitat mitjançant una aplicació més eficaç com estalviar temps o reduir la fatiga dels operadors amb una reducció del nombre de passades necessàries en el camp.

La Topografia té per objecte mesurar i representar un sector de la superfície terrestre en un plànol a escala, i l'objectiu de l'assignatura és brindar capacitació per a poder interpretar la cartografia existent amb finalitats agrònomes i en l'ús de l'instrumental bàsic de mesurament, per al relleu i representació dels recursos naturals i per a la planificació i projectes de tecnologia de sòls.

Imatges

Medició

Planificació adequada

Marcatge de plantació