Tala d'arbres

Si necessita canviar el tipus d'explotació agrària, en Landete Agrícoles ens ocupem de tot el procés, tenint-li en tot moment informat.

A causa de plantacions amb poca producció o per insuficient preu en el producte final (lamentablement molt habitual avui dia), els agricultors es veuen obligats a canviar a un altre producte per a la seua comercialització. És una decisió molt important, ja que quan es tracta de plantacions d'arbrat, es planteja una tala total dels fruiters per a procedir continuadament a la preparació de la terra on se situarà la nova plantació

El procés de tala es realitza amb total control de retirada, tenint en compte les millors vies d'evacuació i evitant molèsties a parcel·les veïnes. Posteriorment ens ocuparem d'extraure i retirar els tocons. La nova plantació es realitzarà una vegada tinguem preparada i perfectament condicionada la terra per a rebre els nous plantons.

Evidentment nosaltres podem rebutjar els troncs, o baix la seua petició, preparar-los per a la seua utilització en ximeneres, barbacoes, etc. Si necessita canviar el tipus d'explotació agrària, en Landete Agrícoles ens ocupem de tot el procés, tenint-li en tot moment informat.

Imatges

Tala de fruiters

Marcatge i plantació

Plantació en producció