Treballs forestals

Els treballs amb responsabilitat han de ser escomesos per empreses responsables i amb capacitat i coneixements per realitzarlos amb plenes garanties d'èxit.

Realitzem treballs forestals i de conservació de la naturalesa localitzats en el mitjà rural i espais periurbans: neteja de muntanyes i repoblacions forestals, restauracions ambientals, treballs en llits, infraestructures d'ús públic en costes i espais naturals, obertures de camins, infraestructures contraincendis i serveis de manteniment d'espais naturals o extinció d'incendis.

Actuem com a consultoria ambiental, oferint solucions innovadores a través d'estudis i projectes de gestió mediambiental.

A més, treballem en l'àmbit l'obra civil en camps de control d'erosió i reforç de terrenys.

Destaquem en tractaments selvícoles de millora (Curtes, Podes, Resalvejos, Esbrossis), aprofitaments, plantacions, reforestacions, construcció, conservació i millora de camins, contrucció i Neteja de Pantanetes, tancaments metàl·lics, execució i Manteniment de tallafocs, etc.. Els treballs amb responsabilitat han de ser escomesos per empreses responsables i amb capacitat i coneixements per realitzar-los amb plenes garanties d'èxit.

Imatges

Esbrosse

Barrancs

Tractaments per a barrancs