Tractaments fitosanitaris

En Landete Agrícoles, l'execució dels tractaments es realitza per personal qualificat. El picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) així com qualsevol tipus de control de plagues, és dut a terme amb els productes més avançats del mercat

L'aplicació de la major part dels tractaments fitosanitaris es realitza mitjançant pulverització o en pols. La pulverització consisteix en el fraccionament en gotes d'un brou, que és la mescla del producte fitosanitari amb un líquid (normalment aigua), i el seu repartiment sobre tota o part de la superfície dels arbres. El tractament en pols es basa a distribuir, amb medis mecànics o pneumàtics, partícules fines de productes en pols. També s'apliquen productes sistèmics a través del reg o mitjançant injeccions en el tronc.

En aplicar un producte fitosanitari es pretén que aquest aconseguisca l'objectiu. No obstant açò, part del brou s'escorre dels arbres i cau al sòl (és el que es denomina vessament) o ix de les copes dels arbres i es dirigeix cap a l'atmosfera (deriva).La norma ISO 22866 defineix com deriva a la quantitat de producte fitosanitari que es transporta fora de l'àrea tractada per l'acció dels corrents d'aire durant el procés d'aplicació. Perquè un tractament siga eficient, alhora que respectuós amb el medi ambient, és necessari minimitzar les pèrdues per vessament i deriva i aconseguir un recobriment adequat de determinades parts de l'arbre.

Amb confiança:

En Landete Agrícoles, l'execució dels tractaments es realitza per personal qualificat i segueixen les instruccions de normativa de seguretat i salut corresponents i les pautes que estableix el Reial decret de Productes fitosanitaris per a realitzar un ús sostenible dels productes.

Imatges

Prevenció i control

Aplicació correcta i precisa

Rhynchophorus ferrugineus