Manteniment

..ens ocupem de tots els assumptes corresponents a gestions d'assegurances, permisos, assessories i altres qüestions legals per al perfecte compliment de les legislacions vigents. És a dir, tractem la seua propietat com si fóra nostra.

Landete Agrícoles posa al seu servei un equip de professionals que compta amb una àmplia i avalada experiència en el manteniment de finques, i altres explotacions agrícoles. Ens ocupem de totes les tasques necessàries per a garantir el bon estat d'aquestes àrees en qualsevol època de l'any: des de treballs de cultiu i plantació, fins a neteges i esbrosses, passant per labors de sanejament, embelliment i ornamentació, assessorament tècnic, etc.

A part de les feines pròpies dels treballs en les mateixes finques, ens ocupem de tots els assumptes corresponents a gestions d'assegurances, permisos, assessories i altres qüestions legals per al perfecte compliment de les legislacions vigents. És a dir, tractem la seua propietat com si fóra nostra.

Manteniment Integral:

No solament realitzem els treballs propis del camp, tampoc tindrà que preocupar-se del manteniment dels elements perifèrics de les seues finques. Ens ocuparem que els seus marges o tancaments, així com les instal·lacions de reg estiguen en perfecte estat.

Imatges

Reviones para poda

Desbroces

Mantenimento de la tierra