Sistemes de drenatge

Som experts en instal·lació de sistemes de drenatge. Portem a cap tot el procés d'estudi i instal·lació amb els nostres propis mitjans.

S'aplica a tot tipus de drenatges longitudinals, tant en agricultura, paisatgisme com en obra pública: cultius, camps esportius, golf, jardins, trasdosats de murs de contenció, estructures de sosteniment de falsos túnels, estreps de pont i fonamentacions d'edificació. També s'utilitza en el tractament biològic en camps d'infiltració. Els camps d'aplicació de tubs de drenatge inclouen els drenatges agrícoles, paisatgisme, jardineria, obra civil i edificació. Simplement ha de realitzar-se una rasa de 40 cm d'ample i 60 cm de profunditat com a mínim. Una vegada instal·lat el geocompost, ha de tancar-se la rasa amb les terres apilades durant el procés d'excavació. Les principals aportacions d'un drenatge són:

● Major ventilació de les arrels del cultiu, major creixement.
● Major taxa de lixiviació de sals del sòl.
● Major seguretat del cultiu davant fanecaments del camp a causa de pluges torrencials, desbordaments de llits, etc.

Sempre amb el medi ambient:

Els tubs de drenatge que nosaltres utilitzem estan fabricats parcialment amb material reciclat i són totalment segurs per al medi ambient. Estudi mediambiental favorable comparat amb el “*dren Francés” tradicional. Control d'aigües subterrànies. La infiltració redueix el procés de nitrificació biològica en la purificació d'aigües residuals. Evita la proliferació de centres d'extracció d'àrids a cel obert preservant el paisatge. Redueix els volums d'excavació comparat amb els mètodes tradicionals d'agregats naturals

Imatges

Excavacions prèvies

Instal·lació dels tubs

Tubs de drenatge